POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 2 czerwca 2020

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "O spokój duszy zmarłej w niedzielę Adeli".