POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 13 czerwca 2020

Św. Hieronim, fragment listu 14


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi, niebo i na zewnątrz 

               Nie chcę, najdroższy Bracie, byś skoro ważymy ciężar grzechów, uważał wymienione przeze mnie za mniejsze od grzechu bałwochwalstwa. Owszem, zapoznaj się ze zdaniem Apostoła, który mówi: Bo o tym powinniście być przekonani, że żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec (co jest bałwochwalstwem) nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Wszystko co diabelskie zwrócone jest przeciw Bogu, a to, co jest z diabła, jest bałwochwalstwem, gdyż od niego pochodzą wszystkie bałwany; to jednakże w innym miejscu Apostoł szczegółowo i po imieniu wskazuje na ten grzech: Umartwiajcie członki wasze, które są ziemskie, odrzucając rozpustę, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość i chciwość, będącą bałwochwalstwem; bo za te rzeczy zbliża się gniew Boży. Bałwochwalstwo polega nie tylko na tym, że ktoś dwoma palcami rzuca kadzidło na stos ofiarny albo ulewa z czaszy zaczerpniętego wina. Ten tylko zaprzeczy, że chciwość jest bałwochwalstwem, kto sprzedanie Pana za trzydzieści srebrników może nazywać sprawiedliwością. Ten tylko zaprzeczy, że w pożądliwości zawiera się świętokradztwo, kto członki Chrystusa i ofiarę żywą, miłą Bogu, sponiewierał bezecnie z nierządnicami.

Ten tylko także wyzna, że oszustwo nie jest bałwochwalstwem, kto podobnie sądzi jak ci z Dziejów Apostolskich, którzy, zatrzymując z ojcowizny swej część zapłaty, na miejscu ukarani zginęli. Zauważ, Bracie, że ci nie wolno nic mieć z twoich rzeczy. Mówi bowiem Pan: Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim.