POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 27 czerwca 2020

Św. Augustyn, fragment z: Pisma Katechetyczne


Obraz może zawierać: 1 osoba
        Potrzeba zaś było, aby ta winorośl, jak Pan nieraz przepowiadał, oczyszczała się i aby z niej odcinane były gałązki niepłodne, jakimi są herezje i schizmy w różnych miejscach po imieniem Chrystusa nie Jego chwały, lecz swojej szukające, tudzież aby Kościół, doznając od nich przeciwności, doskonalił się coraz bardziej, wreszcie by wyjaśniona została jego nauka i wypróbowana cierpliwość.

Otóż to wszystko czytamy jako dawno przedtem przepowiedziane, i poznajemy jako dokonane, a podobnie jako pierwszych chrześcijan - ponieważ spełnienia się tego nie widzieli - cuda przekonywały, aby wierzyli, tak znów my, ponieważ wszystko się ziściło zgodnie z tym, co w księgach czytamy, na długi czas przed spełnieniem się tego napisanych, - gdzie cała przyszłość opowiedziana, jest już obecnie widoczna - budujemy się i wzrastamy we wierze, abyśmy mając cierpliwość i trwając w Panu wierzyli, że także to, co się dotąd nie ziściło, nastanie bez wątpienia.

Albowiem czytamy też o przyszłych uciskach w tychże Pismach i o samymże ostatecznym dniu sądu, kiedy wszyscy obywatele obydwu wspomnianych pańtw otrzymawszy z powrotem ciała zmartwychwstaną i zdadzą sprawę z życia swego przed trybunałem Chrystusa Sędziego. Przyjdzie bowiem w jasności Potęgi, który pierwej raczył przyjść w pokorze Człowieczeństwa i wszystkich zbożnych od bezbożnych oddzieli - nie tylko od tych, co w Niego wierzyć wcale nie chcieli, lecz także i od tych, co bez skutków i owoców w Niego wierzyli - i oddzielili w tym celu, aby owym dać królestwo z Sobą wieczne, a tym wieczną z diabłem karę.

Św. Augustyn, fragment z: Pisma Katechetyczne

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1395232630662420&set=a.348095165376177&type=3&theater