POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 18 lipca 2020

Ks. Bronisław Markiewicz, fragment książki: Ćwiczenia duchowne


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i garnitur
              Miłosierdzie Pańskie jest w prawdzie nieskończone, atoli czyny tego miłosierdzia, czyli zmiłowania Pańskie, są skończone. Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy. Nie przedstawiajmy sobie tedy Boga tylko w połowie. Bóg obiecał miłosierdzie, ale tylko tym, którzy się Go boją, jak śpiewała Matka Boska: „Miłosierdzie Jego od narodu do narodu bojącym się Jego“. Bóg miłosierny czeka na poprawę grzeszników tylko do czasu pewnego. Gdyby czekał na poprawę ludzi, którzy korzystają z miłosierdza, aby Boga obrażać dalej, toby to nie było miłosierdziem, ale brakiem sprawiedliwości. Niema miłosierdzia dla nadużywających go. Dla zuchwalców zatwardziałych pozostaje tylko sprawiedliwość.

Ks. Bronisław Markiewicz, fragment książki: Ćwiczenia duchowne