POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 21 lipca 2020

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "o pokój duszy śp. Roberta w siódmą rocznicę Jego śmierci oraz za duszę niedawno zmarłego śp. Henryka".