POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 28 lipca 2020

Św. Bonawentura: Trwający w grzechu przyjmują sakrament, lecz nie przyjmują istoty sakramentu


Obraz może zawierać: 1 osoba
         Trwający w grzechu przyjmują sakrament, lecz nie przyjmują istoty sakramentu, to znaczy łaski Chrystusa i Jego Boskiej miłości. Przy spożywaniu czują smak, ale postacie sakramentalne nie wzmacniają ich ducha; idą do żołądka, lecz nie wchodzą do duszy; są połykane, jak przez zwierzę, nie zmieniają się, i nie ożywiają duszy, ani się z nią nie łączą i w nią się nie wcielają. Przeciwnie sam Chrystus, pełny obrzydzenia, wypluwa takiego człowieka, jak cuchnącego trupa na pożarcie zwierzętom i ptakom, gdy nieszczęśliwą duszę wydaje szatanowi na mękę. Dlatego napisano o Judaszu: ,,A po spożyciu chleba wszedł w niego szatan" (J 13, 27). Jeżeli jesteś uwikłany w takie grzechy, uważaj, abyś z jakiegoś powodu lub konieczności nie odważył się przystąpić do ołtarza bez należnego żalu, woli pokuty i uprzedniej spowiedzi, bo ,,straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego" (Hbr 10, 31).