POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 7 listopada 2015

Ks. Leon Cieślak - Nasza tajemnica Maryjna

 
Przez akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi powstaje pewnego rodzaju przymierze między Narodem a Maryją. Trudno tu mówić o ścis­łym, prawniczym przymierzu. Opieramy się na głę­bokiej wierze w potęgę i dobroć Maryi. Możemy być pewni, że Maryja ze Swej strony chętnie zobowiązuje się opiekować się nami, prowadzić bez­piecznie drogą naszego posłannictwa; wychować nas tak głęboko, byśmy byli zdolni do zrozumienia myśli Bożej i wiernego jej wypełnienia – jako doskonałe narzędzie w ręku Boga.

Naród zaś Polski oddaje się dobrowolnie pod Jej opiekę i chce być wierny woli Chrystusa, z którą pokrywa się zawsze wola Maryi. Im wierniej spełnimy wolę Bożą, tym lepiej będzie mógł nas Chrystus użyć do wykonania swoich miłosier­nych planów odrodzenia.


Dziwne to przymierze wprowadza dziwniejsze jeszcze zjawisko:

Przyjaźń Polski z Chrystusem – przez Maryję.

"Błogosławiony naród, którego Panem Bóg ich".

Błogosławiony Naród, który ma Takich Przy­jaciół i jest Im wierny!


Fragment broszury: Ks. Cieślak Leon P. S. M., Ofiarowanie Polski Niepokalanemu Sercu Marii. Pamiątka dni ślubowań parafialnych, diecezjalnych, ogólnopolskich. Częstochowa 1946. WYDAWNICTWO KSIĘŻY PALLOTYNÓW, ss. 29-30. (BIBLIOTEKA SAMOWYCHOWANIA T. 1).
(Pisownię nieznacznie uwspółcześniono).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozwolenie Władzy Duchownej:

NIHIL OBSTAT

Ks. W. Patykiewicz, cenzor.
Nr. 1736.

IMPRIMATUR

Częstochowa, dn. 15 czerwca 1946.

Stan. Czajka Eppus, Vic. Gen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za: www.ultramontes.pl