POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 24 listopada 2015

Modlitwy do Świętych Aniołów

Książę przesławny, Michale Archaniele, pomnij o nas, tu i wszędzie błagaj zawsze za nami Syna Bożego.

Błogosławcie Panu, wszyscy Aniołowie Jego: duchy potężne pełniące Jego rozkazy, posłuszne Jego zleceniom. Błogosław, duszo moja, Panu, i cała istności moja, Jego świętemu Imieniu.

Chwalmy Pana, którego wielbią Aniołowie, którego Cherubiny i Serafiny wychwalają: Święty, Święty, Święty.

Święci Aniołowie Stróżowie nasi, ochraniajcie nas w walce, abyśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu.

Aniołowie, Archaniołowie, Trony i Panowania, Księstwa i Mocarstwa, Moce niebieskie, wysławiajcie Pana niebios.