POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 6 listopada 2015

Św. Małgorzata Maria Alacoque - Akt poświęcenia się Sercu Jezusowemu

POŚWIĘCENIE SIĘ SERCU JEZUSOWEMU (1)


ułożone przez św. Małgorzatę Marię (2)

Ja N... oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Je­zusowemu całego siebie: życie moje, uczynki, trudy i cierpienia i pragnę jedynie odtąd każdą częścią mej istoty czcić Go, miłować i wielbić.

Nieodwołalnie postanawiam do Niego zupełnie należeć i wszystko czynić dla Jego miłości, a wyrzec się tego, co by się Mu mogło nie podobać.

Biorę Cię więc, Najświętsze Serce Jezusowe, za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia, zapew­nienie mego zbawienia, wsparcie mej słabości i niesta­łości, naprawę wszystkich błędów mego życia i za bez­pieczne schronienie w chwili śmierci.


Bądź więc, o Serce pełne dobroci, usprawiedliwieniem moim przed Bogiem Ojcem i odwróć ode mnie strzały Jego słusznego gniewu. O Serce miłości pełne! całą mą ufność w Tobie pokładam, gdyż lękam się mej złości i słabości, a spodziewam się wszystkiego po Twej dobroci!

Wyniszcz więc we mnie wszystko, co by Ci się nie podobać mogło lub opór Ci stawiało! niech miłość Twoja czysta tak się wyryje w mym sercu, abym Cię nigdy za­pomnieć nie mógł, ani się odłączyć od Ciebie i zaklinam Cię na całą dobroć Twoją, niech imię moje będzie zapi­sane w Tobie, gdyż całym moim szczęściem i całą moją chwałą jest żyć i umierać jako Twój niewolnik.

(300 dni odpustu, który można ofiarować za dusze czyśćcowe) Leon XIII, 1 czerwca 1897.

–––––––––––


Cyt. za: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, opracował O. G. Lefebvre benedyktyn. Przekład polski poprawiali ks. dr Stefan Świetlicki i ks. Henryk Nowacki. Opactwo Św. Andrzeja Lophem lez Bruges [1931], s. 1895.
(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; przypisy od red. Ultra montes.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenie Władzy Duchownej:

IMPRIMATUR:

Zevenkerken, Festo D. N. Jesu

Christi Regis 1931.
THEODORUS, abbas
monasterii sancti Andreae

IMPRIMATUR:
Brugis, 16 Dec. 1931.
JER. MAHIEU.
vic. gen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypisy:

(2) "Św. Małgorzata Maria (Margarita Maria), panna; – święto 17 października.
Małgorzata Maria Alacoque, urodziła się w Burgundii r. 1647 jako córka notariusza Klaudiusza Alacoque. Mając lat 24, wstąpiła do wizytek w Paray-le-Monial, gdzie była wzorową zakonnicą. Ją to wybrał Zbawiciel, aby w szeregu objawień przedstawić jej swe Serce kochające ludzi i spragnione ich miłości. W r. 1675 w oktawie Bożego Ciała objawił się jej Chrystus Pan, aby ustanowione było święto liturgiczne ku czci Jego Serca w piątek po oktawie Bożego Ciała na przebłaganie za oziębłość ludzką i za zniewagi wyrządzone Mu w Sakramencie Jego miłości. Małgorzata nie znalazła początkowo zrozumienia u współsióstr. Przechodziła też sama chwile wewnętrznych utrapień: opuszczenia, zwątpień, pokus zarozumiałości. W końcu przy pomocy roztropnego spowiednika, bł. Klaudiusza de la Colombière, jezuity, wyszła zwycięsko z walki. Umarła r. 1690. Beatyfikowana r. 1864. Kanonizowana r. 1920". – Biskup Karol Radoński, Święci i Błogosławieni Kościoła Katolickiego. Encyklopedia Hagiograficzna. Warszawa – Poznań – Lublin [1947], s. 312.

Za: www.ultramontes.pl