POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 2 kwietnia 2016

Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi – Prymas Polski, kardynał August Hlond, Jasna Góra, 8 września 1946

 
Niepokalana Dziewico, Boga Matko Przeczysta!

Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królowę
Państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, tak w tę
dziejową chwilę my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twym tronem z hołdem
miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu
poświęcamy siebie, naród cały i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną
służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a
naszemu Odkupicielowi, ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę
Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa.


Pani i Królowo nasza!

Pod Twoją obronę uciekamy się. Macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej
świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię; ochraniaj
jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterza umocnij i uświęcaj swymi łaskami.
Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictw.
Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i
łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności.
Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, natchnieniem i Patronką.

Potężna Wspomożycielko Wiernych!

Otocz płaszczem opieki Papieża oraz Kościół święty. Bądź mu puklerzem w dni
prześladowania. Wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne
działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż
drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzącym Słońce
prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Władna świata Królowo!

Spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy ludzkiego rodzaju. Wyprowadź go z udręki i
bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe.
Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego prawdzie budowały swe życie. Daj
wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu.

Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza.

Przygarnij wszystkich do Swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i
Jego świętym królestwem. Amen.