POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 26 kwietnia 2016

MODLITWY NA ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ DOBREJ RADY

Matka Dobrej rady. 
Modlitwa 

   Wszechmogący wieczny Boże, któryś przy tronie Twego najwyższego Majestatu, Matkę Swoją dla wszystkich powszechną Orędowniczką ludzkiego narodu uczynił, niech Ci będą przyjemne modły moje, które Ci przez ręce Twojej Matki Najśw. ofiaruję, i przez zasługi Jej Panieńskiego macierzyństwa wybaw mię od wszelkiego niebezpieczeństwa tudzież uwolnij od wszelkich przeciwności ciała i duszy, teraz i w godzinę śmierci. Amen.

O! Maryo, Matko dobrej Rady, pobłogosław mię z Twoim Synem.

Tu odmów Litanię do N. M. Panny


Modlitwa

   Jezu Chryste! Synu Ojca Przedwiecznego, któryś Maryę niezmazaną Pannę za Matkę Sobie obrał i przez Swoje cudowne poczęcie i narodzenie z Jej Panieńskiego ciała powszechną Matką ludzkiego narodu uczynił nas zaś niegodnych za Jej dzieci a Swoich braci przyjął: użyć litościwie, abyśmy przez przeważną Jej przyczynę we wszelkich potrzebach i dolegliwościach naszych Jej macierzyńskiej Rady, pociechy i pomocy łaskawie doznali, Jej natchnieniom powolnymi byli, Ciebie jedynie kochali i chwalili tu docześnie i we wieczności. Amen.
Modlitwa

   Bądź pozdrowiona N. Maryo Panno i prawdziwa Matko Boga, bądź nieskończenie uwielbiona! Tyś najkosztowniejszą całego okręgu ziemi perłą, Tyś nigdy niezagasłem światłem, Tyś koroną Panieństwa i berłem prawdziwej wiary, Tyś nienaruszonym Kościołem świątobliwości, nieograniczonem w sobie zawierającym Boga. O Matko, o Panno! Tyś błogosławiona między niewiastami: Syn Twój, który błogosławiony przyszedł w Imieniu Pańskiem, prawdziwy Dawca rady do wszystkiego dobrego, który jako Anioł dobrej rady w zgromadzeniu sprawiedliwych zasiada na niebie, ten Syn Twój dał ci wszelką doskonałość daru do udzielania dobrej rady wszystkim ludziom. Proszę Cię, wyjednaj nam nieumiejętnym łaskę dobrej rady, abyśmy więcej nie wpadali w grzechy, ale raczej, abyśmy za natchnieniem Ducha św. idąc, i sami ćwiczyli się w cnocie i bliźniego do niej zachęcali. Amen.

53 Nowenn do Najświętszej Maryi Panny na wszystkie święta uroczyste, kościelne i do miejsc świętych, Kraków 1897, Nowenna 18.

Źródło: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/04/16/nowenna-do-uroczystosci-n-p-m-matki-boga-i-krolowej-dobrej-rady/