POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 30 kwietnia 2016

Świętość Serca Maryi czyli przygotowanie Serca Maryi na przyjęcie Serca Jezusa

Niepokalane Serce Maryi (mal. Leopold Kupelwieser)

   P. Bóg od wieków postanowił, że Jego Boski Syn, dla odkupienia grzechów świata, stanie się człowiekiem, i równocześnie z tem postanowieniem, przeznaczył dla Niego matkę. W pierwszej części naszej pracy zobaczymy, jak Bóg przygotowywał wszystko do tego wielkiego dzieła miłości swojej, Bóg i Marya wspólnie nad tem dziełem pracowali. Matka Boska musiała być najświętszą istotą. Pan Bóg ze względu na posłannictwo Maryi, stworzył Ją bez grzechu i ozdobił łaskami swojemi. I o tem rozmyślać będziemy w rozdziale:  S t w o r z e n i e   S e r c a   M a r y i.  Najświętsza Panna godną się okazała tych darów Bożych, a przez swą łasce Boskiej wierność niezachwianą, zupełne poświęcenie i heroiczne cnoty, na coraz większą u Boga zasługiwała łaskę i to będzie przedmiotem drugiego rozdziału:  U ś w i ę c e n i e   S e r c a   M a r y i.  Na koniec do takiej doszła doskonałości, iż P. Bóg w nagrodę Jej zasług powołał Ją na matkę Zbawiciela i o tem będzie w trzecim rozdziale:  W s p ó ł d z i a ł a n i e   S e r c a   M a r y i   w   t a j e m n i c y   W c i e l e n i a.

Niepokalane Serce Maryi według św. Alfonsa czyli rozmyślania na miesiąc Maryi. Nakładem Księży Misyonarzy w Krakowie na Kleparzu, 1914 r., s. 3-4.