POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 16 kwietnia 2016

Różaniec lichwiarza - Z "Róży Duchownej"

Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Wspomożenie wiernych 

Skuteczność Różańca św.

O. Chery Z. K.

Różaniec lichwiarza


Jakub lichwiarz żył tylko z podstępstw, zdzierstw i łupiestwa, jednak pomimo to wielkie miał nabożeństwo do różańca św. Co wieczór odmawiał cały różaniec św. w celu wypłacenia Bogu tego, co ludziom ukradł.

Wieluż to podobnie postępuje, głusząc sumienie małą rzeczą dobrą, którą uda się im od czasu do czasu spełnić, niepomni słów Pisma św., że nie każdy, co mówi Panie, Panie, wejdzie do królestwa wiecznego.


Matka Boża co dzień wzywana przez tego nędznego człowieka chciała wzruszyć jego serce i zrzucić łuski z jego oczu; dlatego też jednego wieczora, gdy według zwyczaju rozpoczynał różaniec św., usłyszał surowe słowa:

"Jakubie, zdaj rachunek Synowi mojemu".

Przerażony lichwiarz wszedł w siebie i odtąd zmienił sposób życia, lecz chciwość zwyciężyła łaskę Bożą i nie naprawił krzywd wyrządzonych. Wkrótce choroba rzuca go na łoże boleści, a z nią zbliżyła się godzina zgonu, zanim przezwyciężył się i oddał, co lichwą ludziom pozabierał. – W chorobie tej śni, że stanął na sądzie Bożym. Archanioł Michał miał wagę, na której ważył zasługi jego i przewinienia. Szala dobrego szła w górę i Jakub widział się już potępionym, choć Bóg nie wyrzekł jeszcze wyroku. Przerażony zapomniał o wszystkim i nawet do Maryi o pomoc nie wołał. Matka Boża jednak pomna codziennych jego: "módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej", pośpieszyła z pomocą słudze swemu i złożyła wśród nielicznych zasług Jakuba – różaniec z jego zasługami... – szala dobrego przeważyła – ocalał.

Jakub przyszedłszy do siebie, podzielił swe dobra na dwie części: jedną ofiarował pokrzywdzonym, drugą rozdał ubogim i pocieszony, wzmocniony aktem sprawiedliwości umarł.

–––––––––––


Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898-1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 408-409.