POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 20 września 2016

Litania do św. Antoniego

Znalezione obrazy dla zapytania litania do św antoniego 
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święty Antoni Padewski, - módl się za nami.
Święty Antoni, Przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka, módl się za nami.
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, módl się za nami.
Święty Antoni, perło ubóstwa, módl się za nami.
Święty Antoni, lilio czystości, módl się za nami.
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego, módl się za nami.
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, módl się za nami.
Święty Antoni, różo miłości Bożej, módl się za nami.
Święty Antoni, zwierciadło cnoty, módl się za nami.
Święty Antoni, kapłanie według serca Bożego, módl się za nami.

Święty Antoni, za wiarę gotowy na męczeństwo, módl się za nami.
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego, módl się za nami.
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich, módl się za nami.
Święty Antoni, bojowniku prawdy, módl się za nami.
Święty Antoni, młocie heretyków, módl się za nami.
Święty Antoni, skarbie Pisma świętego, módl się za nami.
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii, módl się za nami.
Święty Antoni, nawracający grzeszników, módl się za nami.
Święty Antoni, pogromco występków, módl się za nami.
Święty Antoni, aniele pokoju, módl się za nami.
Święty Antoni, odnowicielu obyczajów dobrych, módl się za nami.
Święty Antoni, zwycięzco serc, módl się za nami.
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, módl się za nami.
Święty Antoni, postrachu złych duchów, módl się za nami.
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, módl się za nami.
Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubionych, módl się za nami.
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, módl się za nami.
Święty Antoni, święty całego świata, módl się za nami.
Święty Antoni, ozdobo zakonu serafickiego, módl się za nami.
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego, módl się za nami.
Święty Antoni,drogi u Boga nasz pośredniku, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

V. Módl się za nami, święty Antoni,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: Niech pomoże ludowi Twemu, prosimy Cię, Panie, przezacnego Wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, która by nas na tym świecie Twej łaski godnymi uczyniła, a w przyszłym wieczną radością uradowała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Litania posiada aprobatę Papieża Piusa X z r. 1909 dla publicznego użytku w kościołach klasztornych OO. Franciszkanów prowincji Saksońskiej oraz prowincyj z niej powstałych, do których także należy prowincja Śląsko-Wielkopolska.)