POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 8 września 2016

Narodzenie Najświętszej Marji Panny

Kwatera z Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza, przedstawiająca narodzenie Maryi
Już w piątym wieku otaczano czcią pamiątkę urodzin Matki Boskiej, w wieku zaś jedenastym obchodzono ją wszędzie w Kościele uroczyście. O dniu urodzin Marji Panny śpiewa Kościół: "Narodzenie Twoje, Bogarodzico Dziewico, radością napełnia świat cały; albowiem z ciebie wzeszło słońce sprawiedliwości, Chrystus, Bóg nasz, który zawstydził śmierć, i dał nam żywot wieczny" (Antyfona do "Magnifikat"). O tak! Zamieszkała między nami ta, do której z przejęciem wołamy: "Witaj królowo, Matko litości, nasza nadziejo, życia słodkości". Radością upojeni, złóżmy powinszowania dziecięciu temu dla nieporównanej godności i chwały, które je w przyszłości czekają. Wiemy bowiem, jakie jest jego przeznaczenie, wiemy, że nad głową jego unosiła się korona nieocenionej wartości.

Wiemy bardzo dobrze, do jakich wyżyn Bóg wyniesie Marję, lecz wiemy także, pouczeni wiarą, czym ona jest już dzisiaj, w dniu narodzenia swego. Marja - to klejnot między wszystkimi klejnotami stworzenia najcenniejszy, to arcydzieło, stworzone według przedwiecznych planów i zamysłów Mistrza niebieskiego. O gdybyśmy mogli zrozumieć i ocenić bezprzykładne bogactwo łask, jakie to wybrane dziecię ze sobą na świat przyniosło! Ogarnęłoby nas słodkie uczucie rozkoszy duchowej, rozpływalibyśmy się na widok rajskich zaiste wspaniałości. Daremnie czyhał zły duch, by jadem śmierci zatruć tę duszę wybraną; nie raziły w niej oka Bożego żadna plama, żadna skaza, żaden cień. "Nieskażona to ziemia, na którą wysłał Pan pełnię błogosławieństwa Swego", powiada św. Brunon o zachwycającym tworze Boskiego Mistrza, o duszy Najświętszej Marji Panny... Każda dusza zdobna w łaskę uświęcającą jest wprawdzie dziełem Bożym o cudnej piękności. Lecz, co nam święci i doktorowie Kościoła mówią o obfitości łask w duszy Marji, napełnia nas zdumieniem; uczą bowiem, że Najświętsza Panienka zawsze, od samego początku, więcej posiadała łask, niż wszyscy aniołowie i święci Pańscy razem, posiadała pełnię łask. Alfons Liguory, święty doktor Kościoła i wielki czciciel Matki Boskiej, streszcza wszystkie jej przywileje łaski w jednym zdaniu: "Jeśli" - powiada - "Marja wybraną była na Matkę Bożą, to najzupełniej odpowiadało, że Bóg ozdobił ją od pierwszego momentu niezmiernymi łaskami, wyższymi od łask wszystkich aniołów i ludzi, ponieważ miara jej darów odpowiadać musiała ogromowi godności, do której ją Bóg wyniósł". 

Gdy więc z radością ducha obchodzimy dzień Najświętszej Marji Panny i hołd swój, i powinszowania składamy u jej stóp, możemy z całem przekonaniem zawołać: "Zdrowaś Marjo, łaski pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami!".

Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła świętego, Katowice 1931 r.