POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 11 września 2016

NIEDZIELA - Dzień Pański, poświęcony Trójcy Przenajświętszej

"I błogosławił dniowi siódmemu i uświęcił go, iż weń odpoczął od wszelkiego dziela swego, które stworzył Bóg i wykonał".

(Rozdz. II, 3)

Oddaj cześć Panu Bogu! Bierz udział we Mszy świętej! Wstrzymuj się od prac ciężkich! Uświęć się na nowy tydzień pracy!

"Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność! Wyznawajmy Ją, albowiem uczyniła nad nami miłosierdzie swoje".

(Introit ze Mszy św. o Trójcy Przenajświętszej)

Bóg Ojciec nas stworzył.
Bóg Syn nas odkupił.
Bóg Duch Święty nas uświęcił.