POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 25 listopada 2016

Modlitwa do Świętej Katarzyny, Panny i męczenniczki


Podobny obraz
Święta Katarzyno stateczna i serdeczna Oblubienico Chrystusowa, żarliwości pełna o honor prawdziwego BOGA, słabey płci, ale możnego serca Panno, będąc pełna mądrości Niebieskiey, pięćdziesiąt Filozofów rozumem swoim pokonałaś i pozyskałaś ich wszystkich BOGU, proszę cię przez ten honor Twóy, nie day mi się gruntować w mądrość świata tego, która jest głupstwem u BOGA, ale w taką mądrość, przez którą bym Stwórcę mego poiąwszy, kochał nad wszystko, bał się i chwalił. Uproś mi bystrość rozumu na rozumienie woli Boskiey i Prawa Jego. Niech nic innego nie umiem, tylko JEZUSA Ukrzyżowanego chwalić i kochać. A jakoś ty niezwyciężona była mękami, nie utwierdzona względami i obietnicami, tak mi nigdy nie day się oderwać żadną przeciwnością, żadną marnością i próżną nadzieją od BOGA, ale day mi mocno trzymać się BOGA duszą i sercem, i od Niego za Twoią przyczyną otrzymać jak naywięcey łask w życiu, a po śmierci koronę Niebieską. Amen.
Za: Bieg roku całego (1889 r.)