POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 13 czerwca 2019

Ks. prałat Robert Mader: Prawda przy modlitwie u stopni ołtarza!

Obraz może zawierać: w budynku i na zewnątrz 
     Prawda przy modlitwie u stopni ołtarza! Kapłan pochylony w poczuciu swych win bije się w piersi. Jeżeli twoja Msza św. ma być prawdziwa, to zacznij ją w usposobieniu wielkiej skruchy, wyznaj przed Bogiem twoje winy, Uciekaj od brzydkich przyzwyczajeń i okazji do złego. Dopiero wtenczas idź dalej. 

Prawda przy ofiarowaniu! Jeżeli twoja Msza św. ma być prawdziwa, to złóż wraz z kapłanem coś na patenie. Zrzeknij się czegoś z jedzenia, z przyjemności, z pieniędzy. Kto sobie niczego nie potrafi odmówić, ten właściwie nie ma prawa składać ofiarowania."

Ks. prałat Robert Mader

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1100834063435613&set=a.348095165376177&type=3&theater