POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 27 sierpnia 2019

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK

W miesiącu wrześniu i październiku modlimy się w intencjach:

1. przebłagalna - za grzechy niewiary i niemoralności w Polsce; na zadośćuczynienie za zniewagi uczynione Bogu, Niepokalanej i Świętym Pańskim

2. błagalna - o dobre rządy dla Polski; o opiekę Niepokalanej Królowej Polski dla Ojczyzny oraz opiekę Aniołów Stróżów i Patronów Polski dla Kraju

3. pochwalna - na cześć Boga w Trójcy Świętej Jedynego przez Niepokalane i Bolejące Serce N.M.P.

4. dziękczynna - za łaskę chrztu i Wiary oraz za wszelkie łaski, dary i opiekę nad Narodem

5. za zmarłych - za wszystkich polskich katolików, którzy przebywają w czyśćcu.