POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 29 sierpnia 2019

Św. Franciszek Salezy: Filotea, czyli droga do życia pobożnego.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą i w budynku 
         Żona, może i powinna się stroić ze względu na męża, jeśli mąż tego wymaga. Gdyby zaś w nieobecności męża swego wykwitnie się ubrała, z pewnością pytanoby, dla czyich to oczu ubiera się z taką starannością.
Większa staranność w stroju dozwala się panienkom, bo im wolno się podobać tym, z pomiędzy których spodziewa się wziąć za męża.

Św. Franciszek Salezy, Filotea, czyli droga do życia pobożnego.