POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 17 sierpnia 2019

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: 
"Za duszę niedawno zmarłej śp. Urszuli".