POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 15 sierpnia 2019

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji:

"prośmy Najśw. Maryję Pannę Królową Polski o ratunek przed potopem sodomii".