POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 28 września 2019

„Święta miara”


        Łaskami zasłynął nie tylko cudowny obraz św. Dominika z Soriano, ale także związane z nim sakramentalia. Wśród miejscowej ludności przyjął się zwyczaj brania „świętych miar”, czyli białych tasiemek z bawełny bądź z jedwabiu odcinanych „według miary” wizerunku z Soriano, a następnie przy nich święconych. Długość „świętej miary” mierzy około półtora metra, czyli tyle, ile wynosi obwód obrazu. „Święta miara”, zwana także paskiem św. Dominika, jest znakiem wiary w moc wstawienniczej modlitwy tego świętego oraz wezwaniem do wytrwałej modlitwy osobistej w danej intencji. Ze szczególną ufnością pasek św. Dominika noszą kobiety w stanie błogosławionym, aby wyprosić łaskę szczęśliwego rozwiązania. Do św. Dominika modlą się także małżeństwa bezdzietne, aby wyprosił im u Boga cud poczęcia nowego życia.


Na pasku św. Dominika znajduje się fragment tekstu responsorium ku czci świętego, zaczynający się od słów:  O spem miram… – O nadziejo przedziwna.
 
Czciciele św. Dominika pokładają bowiem nadzieję w jego orędownictwie u Boga. Pasek św. Dominika, podobnie jak różaniec, szkaplerz karmelitański czy Cudowny Medalik Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, zaliczany jest do sakramentaliów, czyli świętych znaków, które przygotowują nas do przyjęcia owoców sakramentów oraz uświęcają nas na drodze życia.

Modlitwa do św. Dominika „Responsorium”

O nadziejo przedziwna, którąś dał opłakującym Cię, kiedy przybliżył się Twój zgon: że będziesz po swej śmierci pomocny swoim braciom, skoro stawisz się przed Wszechmocnego Boga tron.
 
Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!
Ty, coś tyloma cudy swe imię wsławił, gdyś leczył ciała chore i kalekie, przyjdź do nas z łaską Pana Chrystusową i uzdrów dusze tą niebiańską mocą!
 
Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!
Niech Ojcu chwała wiecznie brzmi, Synowi i Duchowi po wszystkie dni.
Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!
Zdjęcie paska: Fot. Franciszek Mróz
Za: https://forumdlazycia.wordpress.com/2012/08/07/swieta-miara/