POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 7 września 2019

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: 

"o potrzebne łaski do życia w małżeństwie oraz szczęśliwe rozwiązanie, aby dziecko urodziło się zdrowe".