POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 21 września 2019

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "o nawrócenie Rodziców na Wiarę Rzymsko - Katolicką".