POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 24 października 2019

Bp Józef Sebastian Pelczar: W nowszych czasach rozszerzyła się masoneria po całym świecie


Obraz może zawierać: 1 osoba 

      ,,W nowszych czasach rozszerzyła się masoneria po całym świecie, a w niektórych krajach do wielkiej doszła potęgi i rozwinęła nader szkodliwą działalność, chcąc zniszczyć do szczętu Kościół katolicki, zedrzeć ze społeczeństwa cechę chrześcijańską i zapanować nad nim całkowicie, i tak zainaugurować nową erę ludzkości. Czy wobec tego smutnego zjawiska katolik prawy, o dobro Kościoła i społeczeństwa dbały, może być obojętnym i nie troskać się wcale o poznanie istoty i dążności tej sekty? Mimo to są u nas ludzie, nawet poważni, którzy wszelką wzmiankę o zgubnym działaniu masonerii przyjmują z niedowierzaniem, jakby jakąś opowieść o strachach, albo przynajmniej pod względem mylne mają zapatrywania. W piśmiennictwie polskim nie ma książki wyjaśniającej tę kwestię wszechstronnie, bo dzieło ks. Stanisława Załęskiego TJ, acz obszerne i gruntowne, poświęcone jest wyłącznie badaniom nad Masonią w Polsce. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że masoneria pokusi się zdobyć ponownie dla siebie ziemie polskie, na których w początkach XIX wieku liczne mała loże."

Bp Józef Sebastian Pelczar, fragment z dnia 29 września 1909 rok, Przemyśl

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1195935033925515&set=a.348095165376177&type=3&theater