POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 10 października 2019

Prośba o modlitwę


Prosimy o modlitwę w następującej intencji: 

"o pomyślne rozwiązanie kwestii mieszkalnej".