POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 14 października 2019

Prośba o modlitwę

       Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Za Grzegorza przebywającego obecnie na OIOM-ie, o łaskę szybkiego powrotu do zdrowia".