POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 28 maja 2020

o. Mateo Crawley-Boevey, fragment: Jezus Król miłości


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi
        Główna choroba naszego społeczeństwa tkwi w tym, że utraciło zmysł rzeczy Bożych. Jak uleczyć tę chorobę? Trzeba powrócić do Nazaretu.

Słowo Wcielone rozpoczęło odkupienie świata w Nazarecie, na łonie Najświętszej Rodziny. Stąd gotowy wniosek, że chcąc dostąpić odkupienia, społeczeństwo winno powrócić do Nazaretu.

Kościoły wzniesione z kamieni, choćby najwspanialsze, nie ocalą świata; tego dokonać mogą tylko rodziny chrześcijańskie - Nazaret. To rzecz całkiem zrozumiała.

Rodzina jest źródłem życia, pierwszą szkołą dziecka. Jeśli źródło życia narodowego jest zatrute, naród ginie. I dlatego pragniemy zaszczepić w rodzinach wiarę i miłość Serca Bożego. Gdy Jezusa Chrystusa zaszczepimy w korzeniu, wnet całe drzewo stanie się Jezusem Chrystusem.

o. Mateo Crawley-Boevey, fragment: Jezus Król miłości

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1374830739369276&set=a.277597432425951&type=3&theater