POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 19 maja 2020

Św. Atanazy: Przeciw poganom


Obraz może zawierać: 1 osoba 

        Jaki bowiem inny kształt nadają im rzeźbiąc, niż męski i kobiecy, i jeszcze istot niższych i nierozumnych z natury, ptaków wszelkich, czworonogów domowych i dzikich, istot pełzających, ile ich ziemia i morze oraz wszelka natura wód przynosi? Ludzie bowiem, w nierozum namiętności i przyjemności popadłszy i nic nie widząc poza przyjemnością i pożądaniem cielesnym, jako że na tych rzeczach nierozumnych umysł mieli, w nierozumnych także boskość kształtowali, zgodnie zrozmaitością swoich namiętności, bogów też takich rzeźbiąc. Czworonogów bowiem wizerunki i istot pełzających oraz ptaków mają – jako i boskiej i prawdziwej pobożności interpretator powiada: „Próżne stały się ich rozumowania i zaciemniło się bezrozumneich serce; zapewniając, że są mądrzy, ogłupieli i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonogów i istot pełzających; dlatego wydał ich Bóg na namiętności bezecne”. 

Poddawszy bowiem duszę cielesnymi są modelami, potrzebującymi dbałości, jak to przedtem powiedziano; wielekroć natomiast widzimy zużyte ze starości, jak są odnawiane, a które naruszyły czas, deszcz albo jakieś ziemskie stworzenie, te są restaurowane. Na tej podstawie można by im przypisać obłęd: bo których sami twórcami się okazują, tych boga mi tytułują; których sami sztuką zdobią, tych błagają o wybawienie; o których dobrze wiedzą, że potrzebują ich troski, od tych sami oczekują spełnienia swoich oczekiwań; których w małych salkach zamykają, tych nieba i ziemi całej władcami nie wstydzą się obwoływać.