POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 13 grudnia 2015

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej

   Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, O błogosławiona Trójco!
   Ratuj stworzenie, Daj opatrzenie, O błogosławiona Trójco!
   Wlej Ducha swego, Do serca mego, O błogosławiona Trójco!
   Wspomóż w potrzebie, Proszących Ciebie, O błogosławiona Trójco!
   Odpuść nam złości, Dla Twej litości, O błogosławiona Trójco!
   Odwróć głód, mór, wojny, Spraw czas spokojny, O błogosławiona Trójco!
   Daj dar miłości, I pobożności, O błogosławiona Trójco!
   Szczęść państwu temu, Jako swojemu, O błogosławiona Trójco!
   Strzeż w nim żyjących, Broń konających, O błogosławiona Trójco!
   Daj nam być w niebie, Prosimy Ciebie, O błogosławiona Trójco!

V. Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie niebieskim.
R. Chwalebny i nieskończonej chwały godny na wieki.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy itd.

   Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któryś dał sługom swoim w wyznaniu prawdziwej wiary poznać chwałę Trójcy wiekuistej i w mocy majestatu chwalić jedność Bóstwa, pokornie prosimy, abyśmy mocą tej wiary zawsze byli od wszelkich niebezpieczeństw obronieni.
   Miłosierny, w Trójcy Świętej jedyny Boże! Ojcze, Synu i Duchu Święty, który nad żywymi i umarłymi panujesz, pokornie Cię prosimy, okaż miłosierdzie swoje zgromadzeniu naszemu, i wszystkim stanom: duchownym i świeckim, dobrodziejom naszym daj wieczne dobro, a duszom zmarłych wieczny odpoczynek. Który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego Bóg po wszystkie wieki. R. Amen.