POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 12 grudnia 2015

Sobota - dzień poświęcony czci Najśw. Maryi Panny

Cała piękna jesteś, Maryjo!
I zmazy pierworodnej nie masz w Tobie.
Tyś chwałą Jeruzalem,
Tyś weselem Izraela.
Tyś chlubą ludu naszego,
Tyś orędowniczką grzeszników.
O Maryjo! O Maryjo!
Panno roztropna
Matko litościwa,
Módl się za nami.
Przyczyń się za nami u Pana naszego Jezusa Chrystusa.

V. W poczęciu swoim, Panno, Niepokalaną zawsze byłaś.
R. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się: Boże, Tyś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie Synowi Swemu przygotował, a mocą zasługi przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy Ją zachował; dozwól nam, prosimy, za Jej wstawiennictwem czystymi dojść do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.