POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 8 czerwca 2016

DZIEŃ VIII. Czwarty przymiot Serca Pana Jezusa

 
Ofiarą Bogu serce skruszone. — Pt. 50, w. 19. 

   Serce Jezusa jest Ołtarzem, na którym złożona jest najmilsza Stwórcy Ofiara; na tym Ołtarzu i my składać winniśmy pragnienia nasze, na Nim ofiarować serca nasze Przedwiecznemu, bo tym tylko sposobem przyjmie i wysłucha prośby nasze. 

   Wszelka cześć, jaką kiedykolwiek stworzenia oddawały Stwórcy, wszelkie ich uwielbienia i ofiary, hołdy i miłość, tyle tylko posiadały wartości, ile złączonemi były z zasługami, z uczuciami najsłodszego Serca Zbawiciela; wszystkie zaś razem, niczem są w porównaniu czci i uwielbienia, jakie toż Serce najwyższej oddaje Istności; Ono bowiem tylko Samo czci i kocha Ją tyle, ile Ona czci i miłości nieskończenie jest godną.

   Chcąc przeto najpewniej upodobać się Bogu, ofiarujmy Mu hołdy i uwielbienia Serca Jego Syna: przedstawiajmy Mu przez pośrednictwo tego najdroższego Serca wszystkie prośby nasze, a niechybnie pomyślny uwieńczy je skutek. Mówmy w duchu ukoronowanego Proroka: Panie! spuść oczy Twoje na mnie w miłosierdziu Swojem, lecz gdy we mnie nic nie dostrzeżesz, coby nie było karania godnem, zwróć je na Twarz, na Serce najmilszego Syna Twego. Respice in faciem Christi Tui. Nie patrz na mnie, jak tylko wskroś przez Jego Rany, które do Ciebie o miłosierdzie, o łaskę wołają, i które są wszechmocne dla otrzymania takowych. 


   Tak postępowała wielebna Matka Marja od Wcielenia, założyciela Urszulinek w Kanadzie, o czem wspomina w 10 księdze swojego życia, przez siebie skreślonego: Nocy jednej, gdym przedstawiała Ojcu Przedwiecznemu wielkie dzieło zbawienia dusz, poznałam przez światło wewnętrzne, iż Boży Majestat Jego nie wysłuchiwał mię, ani okazywał litości jak zwykle na prośby i błagania moje. Wyniszczałam się u podnóża Tronu Jego, pogrążałam w głębinie nikczemności mojej i w przepaści nicestwa mego, żebrząc, aby dobroć Jego Boska natchnąć mię raczy a, com czynić miała dla uzyskania skutku mej prośby. I słyszałam te słowa: Proś Mię przez Serce Jezusa najmilszego Syna Mego, przez nie wysłucham twe modły i onym zadość uczynię. Od tego czasu tym sposobem kończyłam całodzienne błagania moje.

   Dodaje na innem miejscu, iż zbierała ztąd w dniu każdym nową obfitość łask, których wysłowić nie jest w możności.

Postanowienie do wykonania 

   Wzorem tej Świętej, przedstawiajmy Panu Bogu na każdy dzień modlitwy nasze przez Serce Pana Jezusa, jest to jedyny sposób uczynienia onych zasługującemi i skutecznemi. Błogosław. Małgorzata Marja podobnie postępowała, przed wszystkiemi bowiem modlitwami swemi, tak przemawiała do Boga:

   Boże mój! Ofiaruje Ci Serce najmilszego Syna Twego, na podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa odebrane od Ciebie: ofiaruję Ci Ono, za moją prośbę, za moje uwielbienia i za wszystkie postanowienia moje: przyjmij o przedwieczny Ojcze to najsłodsze Serce, w zastępstwie tego wszystkiego, czego żądasz ode mnie; z siebie bowiem nic Ci dać nie mogę, coby godnem było Ciebie; przyjmij więc Serce Jezusa Zbawiciela mego, którego mi posiadanie i używanie dajesz. 

   Modła strzelista. — O Serce Jezusa! niechże się stanę ofiarą miłości Twojej. 
   Boskie Serce i t. d., Serce bez zmazy i t.d.

Módlmy się: 
   Panie Jezu Chryste, którego Najświętsze Serce, jako nieustanny przybytek Bóstwa, z Bóstwem jednością Osoby złączone, jest jedynie czystem i godnem upodobania Ojcu Przedwiecznemu, dozwól nam pod tarczą Tegoż Serca zawsze zostawać i naszę niegodność przed Ojcem na niebiosach niech Serce Twoje zawsze zastępuje. Amen.

Miesiąc Czerwiec poświęcony czci Najsłodszego Serca Pana Jezusa, Warszawa 1874, s. 89-91.