POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 29 grudnia 2018

Litania do Przenajświętszego Dziecięcia Jezus

Znalezione obrazy dla zapytania dzieciątko Jezus 
LITANIA DO PRZENAJŚW. DZIECIĘCIA JEZUS (1858 r.)
(dla odmawiania przy odwiedzinach Dzieciątka Jezus wystawionego od uroczystości Bożego Narodzenia do Trzech Króli.)

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Dziecię Jezu, wysłuchaj nas.
Dziecię Jezu, usłysz nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, Synu Boga żywego,
Dziecię, Synu Maryi Panny,
Dziecię, zrodzone jeszcze przed wschodem gwiazdy zarannej,
Dziecię, Słowo które się stało Ciałem,
Dziecię, Mądrości Ojca Twojego,
Dziecię, poświęcające czystość Twej Matki,
Dziecię, Synu jednorodzony Ojca Twojego
Dziecię, Synu pierworodny Twej Matki,
Dziecię, Obrazie Ojca Twojego,
Dziecię, Początku Twej.Matki,
Dziecię, Światłości Ojca Twojego,
Dziecię, Chwało Twej Matki,
Dziecię, równy Ojcu Twojemu,
Dziecię, we wszystkiem posłuszne Twej Matce,
Dziecię, Boże nasz,
Dziecię, Bracie nasz,
Dziecię, płaczące w kolebce,
Dziecię, grzmiące w niebiosach,
Dziecię, upragnienie Mędrców,
Dziecię, kruszące bałwany,
Dziecię, pełne gorliwości ku chwale Ojca Twojego,
Dziecię, wszechmocne w niemocy,
Dziecię, potężne w słabości,
Dziecię, Skarbnico łask wszelkich,
Dziecię, Źródło czystej miłości,
Dziecię, naprawiające chwałę niebieską,
Dziecię, przywracające łasko ziemi,
Dziecię, Wodzu Aniołów,
Dziecię, Szczepie Patryarchów,
Dziecię, Słowo Proroków,
Dziecię, Pożądanie pogan,
Dziecię, Radości pasterzy,
Dziecię, Światłości Mędrców,
Dziecię, Zbawienie dzieci,
Dziecię, Oczekiwanie Sprawiedliwych,
Dziecię, Mistrzu doktorów,
Dziecię, Pierwiastku wszystkich Świętych,

Dziecię, bądź nam miłościwem, przepuść nam Dziecię Jezu.
Bądź nam miłościwem, wysłuchaj nas Dziecię Jezu.
Od więzów złego ducha, wybaw nas Panie.
Od złośliwości świata, wybaw nas Dziecię Jezu.
Od pożądliwości ciała, wybaw nas Dziecię Jezu.
Od pychy życia, wybaw nas Dziecię Jezu.
Od próżnej i niebezpiecznej ciekawości, wybaw nas Dziecię Jezu.
Od wszelkiej złej woli, wybaw nas Dziecię Jezu.
Od grzechu każdego, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez najczystsze i Niepokalane Poczęcie Twoje, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez najpokorniejsze i najuboższe Narodzenie Twoje, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez łzy Twoje, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez boleśne obrzezanie Twoje, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez najchwalebniejsze objawienie się Twoje, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez najpobożniejsze ofiarowanie Twoje, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez najniewinniejsze rozmowy Twoje, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez ubóstwo Twoje, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez prace i utrudzenia Twoje, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez cierpienia Twoje. wybaw nas Dziecię Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Dziecię Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Dziecię Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Dziecię Jezu.

Dziecię Jezu usłysz nas, Dziecię Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś z miłości ku nam, ukrywszy wielkość wcielonego Bóstwa Twojego i Boskiego człowieczeństwa, chciałeś narodzić się na świat maluczkiem dziecięciem, spraw nam tę łaskę, iżbyśmy, uznając Boską mądrość Twoją w Dzieciństwie Twojem, potęgę w słabości, wielkość w upokorzeniu, wielbili Cię maluczkim na ziemi i przypatrywali się Tobie wielkiemu w Niebiosach, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Za: Wieniec roku łaskawości Pańskiej (1858 r.)