POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 8 grudnia 2018

Prośba o modlitwę

       Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "w intencji mojego dziadka Edwarda, żeby pojednał się z Bogiem przed śmiercią. Jest w bardzo złym stanie".