POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 5 czerwca 2016

DZIEŃ V. O wspaniałości i zacności Serca Jezusowego. Pierwsza doskonałość Serca Pana Jezusa


 

   Bardzo wiele jest doskonałości Serca Przenajświętszego; zastanówmy się nad niektóremi z nich, byśmy poznali zacność, wspaniałość Tegoż Serca. 

   Serce Jezusa ożywione jest najpiękniejszą duszą, jaką kiedy Stwórca wywiódł ze skarbów Swoich. Ona mu przyniosła, w pierwszej zaraz chwili; ich przenajświętszego połączenia się z sobą, wszystkie bogactwa łaski i chwały, i od tej zaraz chwili nadała Mu poruszenia tak wspaniałe, skłonności tak szlachetne, przymioty tak królewskie, że we wszystkich sercach społem wziętych, nie znajduje się nic takiego, coby Jemu wyrównać mogło. Nie znajduje się ani jedno serce, coby nas tyle kochało, albo uczuwało naszę nędzę z taką tkliwością, lub powzięło zamiary tak wielkie i tak pożyteczne dla nas; któreby na koniec, doznawało tyle radości z naszego szczęścia.

   Och! gdyby wszystkich ludzi serca zamknęły się dla ciebie, nie mieszaj się, nie trwóż się tem, mówi pewien pobożny pisarz: Serce Jezusa pozostanie ci zawsze wiernem, zawsze dla ciebie otwartem. 

   Tak Panie Jezu, gdy nieprzyjaciele duszy mojej uszykują zastępy swoje naprzeciw mnie, serce moje schronione w Sercu Twojem nie będzie się lękało; gdy się walka rozpocznie, ufność w Sercu Twojem sprawi, iż z tego boju wyjdę zwycięzko, i choćbym już nawet jedną nogą był w piekle i wtenczas jeszcze Sercu Twojemu ufać nie przestanę. Si consistant adversum me castra non timebit cor meum. Si exurgat adversum me praelium in hoc ego sperabo (Ps. 26, 5-6).


   Święta Matylda będąc dnia jednego mocno zajęta Bogiem, widziała w duchu miłość, pod postacią dziewicy, która maczała dyament w Sercu Jezusa Chrystusa, często powtarzając tę czynność, by ją nauczyć, że nie masz serca tak twardego i nieużytego, któregoby Serce Pana Jezusa przez skruchę roztopić nie mogło. Tak zaiste, choćby serca nasze twardsze były niż dyjament, staną się jako wosk, będąc maczane we Krwi Baranka bez zmazy. Jest to przyrzeczenie uroczyste, jakie uczynił Pan nasz Błogosł. Małgorzacie-Marji, dla tych wszystkich, którzyby przyjęli udział w nabożeństwie do Jego Najświętszego Serca. „Nabożeństwo to, mówił do niej: zrodzi miłość w sercach najbardziej nieczułych i zapali najmniej gorące serca." 

   O słodka obietnico!... i kogóżby ona obojętnym jeszcze zostawić miała?! 

Postanowienie do wykonania

   Gotując się do świętej spowiedzi, błagajmy Pana Jezusa, aby w Sercu Swojem przenajświętszym nasze biedne pomieścił serca, udzielając im choć drobniuchną cząsteczkę owej bolesnej goryczy, jakiej doznawał z powodu grzechów, z których oskarżyć się mamy zamiar, a które przytomne Mu były w czasie Jego bolesnego w Ogrójcu konania.

   Modła strzelista. — Któż nas odłączy od miłości Twojej o Serce Jezusa?!... (Rom. 8, 35). 
   Boskie Serce i t. d. Serce bez zmazy i t. d. 

Módlmy się: 
   Panie Jezu Chryste, Który Najświętsze Serce Twoje wraz z nieogarnionym Bóstwem, pod skromną postacią chleba utaić raczyłeś, nagnij i skrusz twarde serca nasze, aby powolne we wszystkiem Twej woli, w żalu i łzach opłakując swe winy, odpuszczenie ich pozyskać mogły. Amen.

Miesiąc Czerwiec poświęcony czci Najsłodszego Serca Pana Jezusa, Warszawa 1874, s. 81-83.