POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 30 czerwca 2016

Modlitwa za Duszpasterza

   Boże w Trójcy jedyny, który przez apostołów świętych ustanowiłeś kapłanów i dotąd przez następców apostolskich, biskupów, ich rozsyłasz: raczże zmiłować się nad pasterzem naszej parafii. Niech dokładnie poznaje, co dla nas jest dobre, a co szkodliwe, niech jako kapłan modli się za nas nieustannie, a zwłaszcza przy Mszy św., niech jako nauczyciel naucza nas nie tylko słowem, lecz i przykładem, jak mamy wierzyć i postępować. Daj mu, Panie, łaskę Ducha Świętego, aby chodził drogami sprawiedliwości, a nasze serca natchnij, aby zbawienne jego prace doprowadziły nas do Królestwa niebieskiego. Amen.