POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 25 czerwca 2016

DZIEŃ XXV. Wizerunki Serca Jezusowego


 
Dam Serce na podobieństwo malowania. Ekkl. 38, w. 28.

   Kochając rodziców, krewnych lub przyjaciół, tęsknimy do nich, gdy są nieobecni, i szukamy pociechy w przypatrywaniu się ich portretowi, nosząc go przy sobie, całując często. 

   Toż samo jeden z pobożnych autorów radzi nam czynić względem Serca Jezusowego. Miej, powiada, dla utrzymania nabożeństwa twego, jaki wizerunek tego przenajświętszego Serca, tak, iżbyś go mogł widzieć, aby ten widok wzniecał w tobie ogień Boskiej miłości; całuj go z takiem uczuciem, z jakiem całowałbyś Serce prawdziwe Jezusa Chrystusa.

   Dla obudzenia w sobie zapału do oddawania w ten sposób czci najsłodszemu Sercu naszego Pana posłuchajmy, co mówi Błogosław. Małgorzata-Marja o przyjemności, jakiej doznaje najświętsze Zbawiciela Serce z uczczenia wizerunków Swoich: Zbawiciel mój upewnił mię, powiada, iż szczególniej podoba sobie widzieć uczucie wewnętrzne Swojego Serca wyrażone materjalnie tak, jakom je widziała: otoczone płomieńmi, ukoronowane cierniem, mające krzyż nad sobą. Chciał On, aby ten wizerunek' wystawionym był na widok publiczny, i aby wzruszył nieczułe serca ludzi. Przyrzekł mi zarazem, iż wyleje z obfitością na tych, którzy Go czcić będą, skarby łask, jakiemi Serce Jego Boskie jest przepełnione; i że gdziekolwiek wizerunek ten ku uczczeniu znajdować się będzie, ściągnie tam wszelkiego rodzaju łaski i błogosławieństwa.

   Wiadomo nam, że mieszkańcy Antyochii powstrzymali okropne trzęsienie ziemi, pisząc na drzwiach domów swoich te słowa: Chrystus jest z nami, wstrzymajcie się... Nośmy na sercach naszych wizerunek Serca Jezusowego, a wyzywając śmiało nieprzyjaciół zbawienia naszego, we wszelkich pokusach z ufnością zawołamy: Serce Jezusa jest ze mną, wstrzymaj się!

Postanowienie do wykonania

   Nośmy na sobie medal albo obrazek Serca Jezusowego, i miejmyż takiż w swojej modlitewni. Starajmy się, o ile można, aby to Serce najmilsze miało Swoję kaplicę lub obraz, któryby Jemu wyłącznie był poświęcony, w Parafii albo w Kościele wiejskim, gdzie zamieszkujemy. 

   Modła strzelista. Obym nieustannie pamiętał o Tobie Serce Jezusa mojego, bo Ty stoisz na prawicy mojej, bym się nie zachwiał!
   Boskie Serce i t. d. — Serce bez zmazy i t. d. 

Módlmy się: 
   O Panie Jezu! Któryś dał Serce Swoje na podobieństwo malowania, wyryj obraz Najświętszego Serca Twego na sercach naszych, abyśmy uczynieni na obraz i podobieństwo Twoje, i Krwią Twoją odnowieni, po tymże obrazie poznani i w liczbę wybranych, przypodobanych obrazowi Syna Bożego przyjęci zostali. Amen.

Miesiąc Czerwiec poświęcony czci Najsłodszego Serca Pana Jezusa, Warszawa 1874, s. 142-144.