POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 26 czerwca 2016

Oddanie siebie samego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa


 
Uczynione przez Ojca de la Colombiere, Kapłana Towarzystwa Jezusowego

   O Serce najświętsze Jezusa, które pałasz miłością ludzi, lubo nie znajdujesz w sercach tychże ludzi, tylko twardość, zapomnienie i wzgardy... Kochasz, a nie jesteś kochanem, nie znamy nawet miłości Twojej; bo nie staramy się o przyjmowanie darów, przez które chciałobyś nam onej dowieść. Na wynagrodzenie tylu zniewag i tak okrutnej niewdzięczności, o najczcigodniejsze Serce Jezusa mojego, i dla uniknienia, o ile zdołam, wpadnięcia w podobneż nieszczęście, ofiaruję Ci serce moje, z wszelkiemi poruszeniami, do jakich jest zdolne, oddaje się całkowicie Tobie, i od tej chwili oświadczam: szczerze, tak mi się zdaje, że pragnę zapomnieć siebie samego, i wszystkiego, coby ze mną stosunek mieć mogło, dla zniesienia przeszkody, któraby mi mogła wzbronić wnijścia do tego Boskiego Serca, któreś Ty dla mnie najlitościwiej otworzyć pozwolił; w którem pragnę żyć i umierać, wraz z Twemi najwierniejszemi sługami, cały przejęty i rozpalony miłością Twoją. Ofiaruję temu Sercu wszystko, czem jestem z Twojej łaski, i wszystko, czem będę przy jej pomocy, w ciągu życia mojego i błagam Cię najpokorniej, racz przyjąć całkowitą daninę, jaką Ci czynię z całego siebie, i rozrządź nią, jak Ci się spodoba. 

   O Najświętsze Setce Jezusa! naucz mię doskonałego zapomnienia samego siebie, naucz mię, co mam czynić, bym osiągnął doskonałą miłość Ciebie. Czuję w sobie wielką wolę podobania się Tobie, i wielką niemoc osiągnienia skutku pragnień moich, bez łaski szczególniejszej, której tylko od Ciebie chcę oczekiwać. Panie, uczyń we mnie wolę Twoję; wiem, iż się onej bardzo sprzeciwiam, ale poddaj mię całkowicie Tobie; Ty Samo racz wszystko zdziałać, o Boskie Serce Jezusa! Ty Samo mieć będziesz chwałę z uświętobliwienia mego, jeśli świętym zostanę; dokończ więc Panie, dokończ dzieła Twojego. Amen.

Miesiąc Czerwiec poświęcony czci Najsłodszego Serca Pana Jezusa, Warszawa 1874, s. 199-200.