POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 19 czerwca 2016

DZIEŃ XIX. Serce Jezusa wzywa nas wszystkich do Siebie

 
Pójdźcie do Serca. — Ś. Bernard. 

   Pójdźcie do mnie wszyscy. (Math. 11, 28). O! jako te słowa są piękne, mówi ś. Bazyli Seleuceński: 

   Pójdźcie do mnie wszyscy! nie kładę granic obietnicom Moim. Serce Moje jest niewyczerpanym dobroci źródłem, zdolnem obmyć wszystkie zbrodnie świata.

   Pójdźcie wszyscy do mnie: a Ja wam ulżę. Wy macie występki, Ja lekarstwo na nie; wy ran pełni, Ja uleczyć je mogę.

   Pójdźcie wszyscy do mnie: Serce moje dość jest obszernem dla pomieszczenia was wszystkich. Morze miłosierdzia mego zdolnem jest objąć wszystkich grzeszników, rzucających się w Nie tłumnie niby rzeki, dla zatopienia w Niem nieprawości swoich.

   Pójdźcie do mnie wszyscy: albowiem słowo Moje bez skutku pozostać nie może. Ono jest siecią, którą zarzuciłem w ocean świata, by nią złapać i zamknąć wszystkich ludzi. 

   Pójdźcie do mnie wszyscy: O głosie potężny! któryś odniósł tryumf ponad wszystkiemi narodami świata... Słowo zbawienne, Słowo panujące, coś uchyliło świat pod jarzmo Wiary!... 

   Pójdźcie do mnie wszyscy: pójdźcie wszyscy do Serca Mojego. Dzieci! pójdźcie do Serca Pana Jezusa. Matka w kochaniu najnamiętniejsza, daleką jest od pojęcia choćby najsłabszego owej tkliwości, jaką to Serce ma dla was. Starcy! pójdźcie do Serca Jezusa, zamknięci w tem ustroniu, z dniem każdym doskonalszymi stawać się będziecie. Grzesznicy... ach! grzesznicy szczególniej... pójdźcie, pójdźcie wszyscy do Serca Jezusa, a odzież nieprawości waszych, choćby była czerwona jak szkarłat, nad śnieg wybieloną zostanie.

   I kiedyż o Serce Jezusa mego, kiedyż ja przecie odpowiem głosowi temu?... Kiedy zacznę kochać Ciebie? Ah! w którymkolwiek bądź czasie oddałem Ci serce moje, gdyby to nawet było w pierwej chwili mojego życia, Tyś zawsze pierwsze mnie ukochało, a taką miłością, że jej odwdzięczyć nigdy nie będę w możności.

   Przyjaźń najdoskonalsza pomiędzy ludźmi, jest ta, którą dochowują do śmierci, dla której mają sobie za szczęście umierać. Lecz Serce Jezusa jest przyjacielem w życiu, przy śmierci i po śmierci: bo Ono daje wieczność szczęśliwą tym, którzy Je kochają. Obierzmy Je przeto za przyjaciela, przenosząc ponad wszystkich innych, to Serce najmilsze, które Samo tylko dochowa nam wiary w dniu zejścia naszego, gdy wszystkie rzeczy odjęte nam zostaną. Bądźmy pewni, że Ono nie odstąpi nas nigdy i wtenczas nawet, gdy najwierniejsi przyjaciele nas opuszczą, ono przy nas zostanie, umacniając w walce przeciwko szatanom, którzy wówczas z większą niżeli kiedy powstaną na nas zajadłością. Ono wyzwoli nas z mocy ciemności i od wściekłości tych lwów ryczących, którzy się gotują na pożarcie łupu swojego, w godzinę śmierci. 

   Ah! jakże to słodko, zawołał na łożu śmiertelnem pewien wielki sługa Boży, Jakże to słodko rzucić się w objęcia Jezusa umierając sobie samemu! 

   Ah! jakże i nam miło będzie rzucić się, opuszczając to życie, w Serce Pana Jezusa zranione dla nas, co niezawodnie nastąpi, jeśli co najrychlej odpowiemy wezwaniu Jego, ustalając w Niem mieszkanie nasze.

Postanowienie do wykonania

   Sposób skuteczny upodobania się Sercu Pana Jezusa, a dla wszystkich przystępny, jest praca około wyzwolenia dusz z mąk czyśćcowych. Najdroższa Ofiara Mszy ś., ustępowanie nabywanych odpustów, modlitwy, jałmużny, i chociażby najdrobniejsze w tym celu wykonywane dobre czynności, są tyląż środkami, których z łatwością użyć możemy na poratowanie dusz, z któremi Jezus Chrystus niewypowiedzianie pragnie być zjednoczonym, pragnienia zaś tego sprawiedliwość zaspokoić Mu nie pozwala, od nas, iż tak powiem, oczekuje pomocy, oczekuje z utęsknieniem, byśmy Go w miłym postawili obowiązku usunięcia boskiej sprawiedliwości, a przyśpieszenia miłosierdzia.

   Modła strzelista. — O jednę rzecz prosiłem Pana, tej szukać będę: abym mieszkał w Sercu Jego, po wszystkie dni żywota mego. (Ps. 31, 4) 
   Boskie Serce i t. d. Serce bez zmazy i t. d.

Módlmy się: 
   Boże, Który przyzywasz nas do Serca Twojego, wraź w serca nasze wzgardę ku wszystkiemu, co nie jest Tobą, a pociągnij nas tak silnie, iżbyśmy powolni Twojemu wołaniu, pobieżeli za wdziękiem i wonnością cnót i przykładów Twoich. Amen.

Miesiąc Czerwiec poświęcony czci Najsłodszego Serca Pana Jezusa, Warszawa 1874, s. 121-124.