POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 18 czerwca 2016

Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18 VI rozpoczyna się nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twej Nieustającej Pomocy.
Matko Boska, udziel nam Twej Nieustającej Pomocy.
Matko miłosierdzia,
Matko Wszechmocy,
Tronie łaski Bożej,
Pośredniczko naszego zbawienia,
Dźwignio w naszych nieszczęściach,
Podporo Kościoła,
Siło naszej wiary
Potęgo niezwyciężona dla piekła,
Twierdzo, uzbrojona dla naszej obrony,

Przewodniczko chrześcijan,
Miłośniczko serc czystych,
Kotwico naszej nadziei,
Ucieczko uciśnionych,
Opatrzności ubogich,
Umocnienie słabych,
Uzdrowienie chorych,
Pocieszycielko utrapionych,
Obronicielko grzeszników,
Porcie rozbitków,
Nadziejo zrozpaczonych,
Opiekunko rodzin,
Strażniczko młodzieży,
Podporo wdów,
Matko sierot,
Zbawienie umierających,
Pani naszych losów,
Bramo do przybytków niebieskich,
Królowo nieba i ziemi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, udziel nam twej nieustającej Pomocy.
I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.

Módlmy się
Niepokalana Dziewico, któraś raczyła swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudzić naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią, wspieraj Kościół święty, zachowaj i pomnażaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, dodawaj siły pracującym, odwagi cierpiącym i otwórz niebo dla umierających. Bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.