POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(Reguła III Zakonu św. Dominika od Pokuty)

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 7 czerwca 2016

DZIEŃ VII. Trzeci przymiot Jezusowego Serca

 
Znalazł sługa Twój Serce. 2 Ks. Król. 3, 27. 

   Serce Pana Jezusa jest Królem serc wszystkich, dla Swojej wielkiej godności, władzy i zasługi; jest oraz najgodniejszem miłości naszej, może nawet nakazywać ją sercom naszym, bo jest najmilszem, najdoskonalszem i najbardziej kochającem; Ono bowiem z miłości i dla miłości chciało być zranionem, by raną tą uleczyć wszystkie inne serca, i sprawić im kąpiel z własnej Krwi Swojej. Rana Najświętsza Serca jest koroną Jego, a prawo, jakie ma do nas, nie może być słuszniejsze. Nie możemy odmówić Mu posłuszeństwa bez niesprawiedliwości, Jemu bowiem winniśmy wszystko; ani bez nieroztropności, bo nie rozkazuje nam nic takiego, coby nie było z dobrem naszem.

   O Panie Jezu! Królu serc, połóż, połóż pieczęć na sercu mojem i na ramieniu mojem: na sercu, bym je zamknął dla wszelkich przedmiotów ziemskich, a wszystkie skłonności jego, ku Twemu przenajdroższemu skierował Sercu; na ramieniu, by wszystkie czynności moje nie miały innego celu prócz chwały i miłości tegoż Najsłodszego Serca. 


   Serce Pana Jezusa, większej jest godności niż wszystkie inne serca; Ono je wszystkie nosi w Sobie ; jest najpotężniejsze, bo niemi rządzić może, jak Mu się podoba. Ono zna wszystkie ich najskrytsze tajniki, wszystkie ich zamiary, pobudki i zdolne jest nadać im kierunek, jaki Samo zechce.

   Ah! błagajmy Go, aby pociągnęło serca nasze, i serca wszystkich ludzi ku Sobie. Wszak nie żąda niczego więcej nad to. Słuchajcie jako nas wzywa: O! wy wszyscy spragnieni wśród fałszywych rozkoszy świata, pójdźcie, pójdźcie do Serca Mojego, do ogniska radości prawdziwej, do źródła wód żywych. Ubodzy i niedostatni darów łaski, zbliżcie się, pijcie, i ochłódźcie się; pójdźcie, bierzcie bez pieniędzy; czemu wysilacie się na ściganie dóbr zwodniczych, które serc waszych nienasyconych zaspokoić nie są w stanie?... Oto tu są prawdziwe bogactwa, Serce Moje jest ich źródłem; im więcej w Niem czerpać będziecie, tem więcej sprawicie mu pociechy. Venite ad aquas. 

   Tak jest, prawdziwie w pośród szczęśliwego chrześcijańskiego ludu, spełnioną została ona przepowiednia Proroka: Czerpać będziecie wody z radością w źródłach Zbawiciela. A gdy wszystkie rany Zbawiciela są tyluż źródłami łask, można słusznie powiedzieć, iż rana Serca Jego jest źródłem najżywszem i najobfitszem. 

   Ś. Franciszka Rzymianka powiada, iż widziała Ranę przenajdroższą Serca Jezusa, z której wytryskał zdrój wody żywej, i słyszała powtarzane te słowa: Ten który pragnie, niech do Mnie przyjdzie i niech pije... (Ks. 3, 4, jej życia).

Postanowienie do wykonania

   Serce Pana Jezusa, powiada Błogosł. Małgorzata-Marja, pragnie nieskończenie być znanem i kochanem; chce, abyśmy udawali się do niego z wielką ufnością, a zdaje mi się, iż nie ma środka skuteczniejszego, dla otrzymania od Niego tego o co prosimy, nad pośrednictwo Przenajdroższej Ofiary Mszy ś. 

   Uczyńmy więc postanowienie, zbierać pilnie z tej przenajświętszej Ofiary, wszystkie owoce błogosławieństwa, które do Niej są przywiązane; które nieskończenie przewyższają to wszystko, cokolwiek mogłyby wysłużyć, wszelkie inne całego życia naszego modlitwy. Wiedzmy bowiem, iż jedna Msza ś. więcej chwały przynosi Bogu, niżby Mu jej przynieść mogły zebrane razem wszystkich świętych zasługi.

   Modła strzelista. - O Jezu! daj mi tej wody, której Serce Twoje jest źródłem, bym więcej nie doświadczał pragnienia. (Joan. 4, 15). 
   Boskie Serce i t. d., Serce bez zmazy i t. d.

Módlmy się:
   Panie Jezu Chryste, Serce Twoje nieustannie płonie za nas ogniem miłości i ofiary na cześć Ojcu Przedwiecznemu; spraw, aby i nasze serca strawił tenże sam ogień miłości, by i one stały się całopalną Bogu ofiarą. Amen.

Miesiąc Czerwiec poświęcony czci Najsłodszego Serca Pana Jezusa, Warszawa 1874, s. 86-89.