POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 9 czerwca 2015

Pielgrzymka na Górę św. Anny - 6 czerwca A.D. 2015

   Dnia 6 czerwca Anno Domini 2015 kilkoro członków Bractwa Modlitewnego Czcicieli św. Michała Archanioła udało się zmotoryzowaną pielgrzymką na Górę św. Anny, aby odmówić modlitwę różańcową  oraz ofiarować swoje prośby, intencje i podziękowania przed cudowną figurą św. Anny Samotrzeciej. Po odmówieniu modlitw w Bazylice uczestnicy nawiedzili przydrożne kapliczki i następnie udali się w drogę powrotną.

Święta Anno, módl się za nami!