POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 20 czerwca 2015

PODZIĘKOWANIA

kapliczka NSPJTajemnica niezwykłej opieki Bożej

    Przez cały przeciąg wojny nie doznaliśmy większych nieszczęść, pomimo, że przez gromadę naszą, leżącą przy szosie Przemyśl-Dukla, przewalała się kampania polsko-niemiecka w 1939 r., a nawet koło wsi była bitwa; w 1941 r. byliśmy znów w ogniu, bo w gromadzie stały wojska niemieckie: i znów szczęśliwie wyszliśmy z niebezpieczeństwa. W 1944 roku znaleźliśmy się w kotle wojsk niemieckich, zamkniętych w Przemyślu przez Armię Czerwoną, lecz i tym razem mimo bombardowań w okolicy, gromada ocalała. W roku 1945, 1946, a nawet 1947 byliśmy terenem opanowanym przez U.P.A. ze względu na duże lasy. Było bardzo ciężko, musieliśmy składać kontyngenty nakładane nam przez U.P.A., czasem z nimi wprost walczyć. Bywało, że całe sotnie grasowały po wsi bezbronnej. Znając ich nienawiść do Polaków, można sobie wyobrazić nasze położenie i naszą wdzięczność Bogu, że nas nie spalono, jak wiele sąsiednich gromad prawie doszczętnie spłonęło.

Jakaż jest tajemnica naszego ocalenia?


W 1936 roku ks. Solecki, nasz proboszcz, poświęcił naszą gromadę Najświętszemu Sercu Jezusowemu. – Postawiliśmy 2 kapliczki w gromadzie, z obrazem Najświętszego Serca Jezusowego i staraliśmy się, o ile słabość nasza na to pozwoliła, kroczyć drogą przykazań Bożych, nawet w tych okrutnych czasach wojny. Obecnie podczas Renowacji Misji L. poświęciliśmy swe rodziny N. S. Jezusowemu razem z całą parafią w kościele.

Gromada Reczpol, pow. Przemyśl.

Ze swej strony stwierdzam zgodność powyższego z rzeczywistością.
St. Lorenc, katecheta.

Posłaniec Serca Jezusowego, rocznik 78, Nr. 8, sierpień 1949, str. 255-256.

Za:  https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/06/19/podziekowania/