POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 22 kwietnia 2017

Nowenna do Matki Bożej Dobrej Rady - dzień 6

Znalezione obrazy dla zapytania matka boża dobrej rady 
Dzień 6.
 
Przygotowanie jak dnia pierwszego.

Prośba.

O najmożniejsza Królowo! najdobroczynniejsza Matko dobrej Rady, jakichże pochwał, jakiej wdzięczności za to osobliwsze dobrodziejstwo winienem Ci, że dla mojego i wszystkich duch pobożnych dobra dać nam raczyłaś Swój święty Obraz, i chociaż od szczęśliwego Gennazzano oddalony jestem, przecież uznaję w tym cudownym Obrazie wieczyste źródło łask i dobrodziejstw. Powtarzam i ja wszystkie pobożne westchnienia, błogosławieństwa któremi Cię ów szczęśliwy lud w podziwianiu, najgłębszem uszanowaniu i radości przyjmował, gdyś do nich przybyła, ubolewam, żem prędzej o tem cudownem przybyciu nie wiedział, abym Ci prędzej serce pełne radości i wdzięczności był ofiarował. Wyznaję, że, jeżeli mojego rozumu do uznania tego dobrodziejstwa nie zapalisz, nigdy Cię godnie chwalić i wielbić nie zdołam. Oświeć więc rozum mój, abym wielkość tej łaski poznał, zapal wolę moją, abym Cię godnie kochał i czcił, abym się łaski i miłosierdzia przez Twoje uczczenie stał godnym, o co żebrzę, prosząc:

Święta Maryo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.


Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Dziękuj nieustannie tej najłaskawszej Matce dobrej Rady, że św. Obraz w Genazzano wsławić raczyła i pozwoliła go także umieścić w tym kościele, w tym pokoju, w którym się modlisz. Przyozdób Jej Obraz, Jej ołtarz na znak wdzięczności, wstrzymaj się w obecności jego od wszystkich spraw, mów i myśli, któreby najczystsze Oblicze Jej obrazić mogły, uczcij Jej św. Obraz, ile razy nań spojrzysz, nabożnem pozdrowieniem, ukłonem albo westchnieniem, co jest najmilszą ozdobą. Zakończ nabożeństwo, jak wyżej:
O! Maryo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Odmów Litanię

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/