POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 22 października 2016

Dobry przykład z góry

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 
Za Przyczyną Maryi
 
Przykłady opieki Królowej Różańca św.
 
Panno Czcigodna
Cześć Królowej Różańca św.
 
Dobry przykład z góry

Dr. Józef Zemp, prezydent Rzeczypospolitej szwajcarskiej z r. 1893, znany ze swych wybitnych zdolności urzędniczych, jako też ze swego charakteru nieskazitelnego, które to przymioty zjednały mu powagę i uznanie nawet u protestantów i kalwinistów szwajcarskich – dał w r. 1894 piękny przykład każdemu katolikowi, jak ma spełniać swe obowiązki religijne.

 
Tenże bowiem wysoki dygnitarz udał się pewnego dnia do kościoła katolickiego w Bernie szwajcarskim, aby się wyspowiadać i komunię św. przyjąć. Natrafił jednak na konfesjonał oblężony przez wiernych, chcących się spowiadać. Ci skoro spostrzegli tak znakomitego męża obok konfesjonału, natychmiast zrobili dlań miejsce, aby bezzwłocznie mógł przystąpić do świętego Sakramentu. Pan prezydent jednak skromnym ruchem ręki odmówił takiej ofierze z ich strony i cierpliwie dwie godziny przeczekał, aż przyszła nań kolej do spowiadania się. Tymczasem zaś spokojnie wyjął z kieszeni swój różaniec i modlił się na nim z budującym nabożeństwem. Co za piękny przykład dany wszystkim wyżej położonym! Jakże wielkim okazał się tenże mąż małej republiki szwajcarskiej wobec takiego np. prezydenta wielkiej republiki francuskiej, nieszczęśliwego Sadi-Carnota, który w ciągu swego siedmioletniego urzędowania ani jednego kościoła katolickiego wewnątrz nie oglądał, ani w tylu swych publicznych i prywatnych przemowach nigdy imienia Bożego nie wyznał. Toteż smutny koniec go spotkał. Zupełnie niespodzianie został zasztyletowany przez anarchistę w Lugdunie, gdzie spodziewał się odebrać najwyższe hołdy.
 
Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, s. 29-30.

Za: http://ultramontes.pl/rosarium_ii_13.htm