POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 17 października 2016

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "o wsparcie duchowe dla Piotra R. w trudnej sytuacji prawno-politycznej".