POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 28 października 2016

Sprawiedliwe sądy Boże

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska różańcowa 

Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Panno Czcigodna

Cześć Królowej Różańca św.


Sprawiedliwe sądy Boże


Przy jak najpiękniejszej pogodzie opuścił okręt wybrzeże Afryki, wioząc do małego miasta portowego Adriatyku owoce południowe. Oprócz służby okrętowej znajdo­wało się tam również około 70 pasażerów, a między nimi misjonarz – zakonnik wracający do Dalmacji dla poratowania nadwątlonego pracą zdrowia. Czas długi rozmawiał on z towarzyszami podróży, po czym usiadł na pokładzie, od­mówił najpierw brewiarz, a następnie przesuwał nabożnie ziarnka różańca. Nikt nie śmiał mu w tym przeszkadzać. Dwóch tylko młodzieńców spoglądało nań z ukosa, śmiali się zeń i szydzili z jego nabożeństwa. Jak gdyby dla uzu­pełnienia swych drwin i żartów niewczesnych stanęli przed kapłanem w ten sposób, że mu zupełnie zasłonili widok na morze. Trwało to z kwadrans. W tym samym czasie prze­jeżdżał obok statku parowiec. Podróżni witali się nawzajem z dali powiewaniem chusteczkami, zamieniono ukłony, radość panowała ogólna. Przerwał ją dopiero okrzyk bolesny jedne­go z dwóch młodzieńców, a powodem tego okrzyku było to, iż młodzieniec wyjmując z kieszeni notes, upuścił przypad­kowo cały swój zasób pieniężny do morza. Obaj pobledli z przerażenia. Towarzysz jego, który najbardziej drwił z zakonnika odmawiającego różaniec, widząc, iż woreczek z pieniędzmi pływa po powierzchni wody, wskoczył do morza, by go wydobyć. Już miał go w ręku, już wracał z nim do okrętu, gdy nagle utracił siły i znikł w głębinach. Rzuciło się wprawdzie kilku majtków na ratunek, daremnie jednak – młodzieniec znalazł grób w morzu.


Tymczasem zakonnik widząc, że ratunek daremnym, ukląkł i wraz z całą załogą okrętową odmówił głośno trzy "Ojcze nasz", trzy "Zdrowaś" i "Wieczne odpoczywanie" za spokój duszy tego, który pełen sił młodzieńczych przed chwilą drwił z niego.

Tak więc w kilku chwilach jeden z naśmiewców utracił cały swój majątek, a drugi życie. Czyż nie jasny to dowód, że Bóg sprawiedliwy nieraz tej samej chwili karze tych, co się naśmiewają ze sług Jego i drwią z praktyk religijnych?

(Według "Herz Jesu Kalender" 1901, str. 86).

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898-1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 33-34. 

Za: http://ultramontes.pl/rosarium_ii_19.htm