POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 31 października 2016

Mała czcicielka Różańca św.

 

Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Panno Czcigodna

Cześć Królowej Różańca św.


Mała czcicielka Różańca św.


Niedawno, bo w r. 1921 umarła we Francji mała 10-letnia dziewczynka Anusia de Guigne. Życie jej choć krótkie pełne było cnót heroicznych, nadających cechę wielkiej świętości, a ulubioną jej modlitwą był Różaniec.

Oto, co czytamy w jej życiorysie:

"Mała Anusia lubiała bardzo nabożeństwo różańcowe. Różaniec był radością jej życia. Odmawiając go, rozmyślała często jego tajemnice nawet podczas długich podróży, od­bywanych samochodem. W różańcu znajdowała pokrzepienie dla duszy i czerpała moc do poświęcania się swoim najbliż­szym aż do zupełnego wyniszczenia sił. Z miłości dla Ró­żańca wyszukiwała niekiedy dziwnie ujmujące sposoby nabożeństwa, lecz były one zawsze poważne, a nawet surowe. W październiku, miesiącu różańcowym, który ostatnim był w jej życiu, postanowiła sobie zerwać dużo «róż bez cierni». Róże bez cierni były to umartwienia z radością przyjmowa­ne i wykonywane. Chciała wiązankę ich ofiarować Panu Bogu w dzień Wszystkich Świętych.


«Tatuś będzie bardzo zadowolony, kiedy będzie mógł ofiarować Matce Bożej bukiet ode mnie» (1) – mówiło to słodkie dziecko z wielkim wyrazem miłości. Nabożeństwo to do Matki Bożej wzrosło przy końcu do rozmiarów zadziwiających. Mała wielbicielka Różańca niestrudzenie śpiewała ulubioną pieśń: «Witaj gwiazdo morza», a w śpiewie tym promieniała cała jej dusza.

Czcząc Najświętszą Maryję Pannę, odkryła tajemnicę miłowa­nia swego Zbawiciela. Z pomiędzy wszystkich stworzeń bez wątpienia Matka Boża najlepiej poznawała tajemnice Jezusa i najwięcej Go miłowała, ale Ona też może i drugim dać poznać Jezusa i miłość ku Niemu zapalić w tak młodocianych duszach, jaką była Anusia de Guigne. Szczęśliwe te dusze, które u Najświętszej Dziewicy umieją uprosić sobie to światło, w którym ukrywa się cała wspaniałość Boga żywego. Anusia, jak na to wskazują niektóre szczegóły z jej życia, prosiła nieraz Matkę Bożą, aby dała jej poznać i ukochać Jezusa i tak przez drogę światła doszła do wyżyn miłości Boga".


Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898-1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 36-37.

Przypisy:

(1) Ojciec Anusi, hr. Jakub de Guigne zginął na wojnie w r. 1915.