POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 28 kwietnia 2020

Ks. Piotr Skarga (fragment kazania)


Obraz może zawierać: 1 osoba
       ,,Onych też zazdrości pełno między ludźmi, z których jeden drugiego szczęścia znieść i na nie patrzyć nie może; i ohydzi sobie bliźniego tem samem, iż to ma, czego drugi nie rad widzi u niego, woląc tego sobie życzyć. I ono złe oko, jak Pan mówi, z szczerej zazdrości pokazuje nieżyczliwość ku bliźniemu - i pokoju z nim żadnego mieć nie może, i zgody z nie nie chce. 

A owe zakryte serca i obłudne, które cicho ludzie łowią, a z małych przyczyn i podejrzenia niepewnego złe serca ku drugiemu biorą, i milcząc a z nic nie mówiąc, ani upominając o potknieniu jego, gdzie w złym razie myślą - w słowach przyjaciele a na sercach obłudnicy - pokoju nigdy prawego z bliźnim nie mają i zgodzić się z nim nie mogą. A Piotr ś. upomina ,,Abyśmy składali wszelaką złość, i zdradę, i obłudność, i zazdrości i obmowy:" a my tego pełni. Prostoty i szczerości między ludźmi nie masz, zdrady i oszukania i pokrytości pełno!... jakoż ma bydź zgoda i jednomyślność?

Nakoniec takie takie grzechy między wami w tem królestwie jawne i skryte panują, - o których się w inem kazaniu mówić da Pan Bóg będzie - iż dla nich słusznie Pan Bóg zgody nie dopuści, a powichranie głów i myśli przepuszcza jako Izajasz mówi o Egipcyanach: ,,Puścił między nie Pan Bóg Ducha wartogłowa, i byli przyczyną błędów Egiptu we wszystkich sprawach jak pijani" co jedno począć dobrego chcieli, to jeden drugiemu przeszkadzał, i tak niezgodą ginęli"

Ks. Piotr Skarga, fragment kazania